De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed. Ook de REG-premie voor relighting werd daarin opgenomen.

Energiepremies

De elektriciteitsdistributienetbeheerders (DNB’s) moeten het rationeel energiegebruik (REG) via de openbare dienstverplichtingen (ODV) stimuleren bij afnemers. De belangrijkste actie voor de distributienetbeheerders binnen de ODV’s zijn de uitkering van energiepremies, zowel voor woningen als voor niet-residentiële gebouwen.
Concreet kunnen er voor niet-residentiële gebouwen premies verkregen worden voor het plaatsen van dakisolatie, kelderisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, een zonneboiler, een warmtepomp(boiler) en relighting. Deze premies kunnen gecombineerd worden.

Energiepremie na audit

Wanneer een energieaudit aantoont dat een energetische investering in een gebouw een belangrijke energiebesparing oplevert en deze investering daadwerkelijk werd uitgevoerd, verleent Fluvius in het kader van de ODV’s ook een energiepremie. De hoogte van de premie bedraagt 0,035€ per gespaarde kWh primaire energie met een maximum van 25.000€ per project per jaar.

De terugverdientijd van de maatregel moet hierbij langer zijn dan twee jaar en de betrokken gebouwen moeten minstens vijf jaar oud zijn op de datum van de premie-aanvraag. Deze premie is enkel van toepassing op maatregelen waarvoor geen specifieke energiepremie bestaat.

Ook Elia geeft na de uitvoering van een energieaudit een energiepremie in de vorm van investeringssteun. Energiebesparingsmaatregelen die een belangrijke energiebesparing opleveren en een terugverdientijd hebben van meer dan twee jaar, komen in aanmerking voor deze investeringssteun. De investeringssteun bedraagt maximaal 200.000€ per jaar per eindafnemer en per site.

Bron: Groen Licht Vlaanderen