Jacques Biny (°1913)  richt in 1955 in Parijs zijn ontwerpatelier voor verlichting op: Luminalite.
Hij streeft ernaar om het in huis zo comfortabel mogelijk te maken met de juiste verlichting.Hij geeft prioriteit aan de functie.  Form follows function. De parallellen met de minimalistische kunststroming van midden jaren ’60 in Amerika zijn duidelijk.
Efficiëntie, eenvoud, soberheid, elegantie: het zijn die constanten in het werk van Jacques Biny die DCW Editions ertoe aangezet hebben de Box en Spot terug in productie te brengen.